Användarvillkor – B&G Guitars

Användarvillkor

Allmänna villkor ("Villkor")
Senast uppdaterad: 18 april 2016

Läs dessa villkor ("Villkor", "Villkor") noggrant innan du använder webbplatsen https://bngguitars.com ("Tjänsten") som drivs av BG Original Guitars Ltd. ("oss", "vi" , eller "vår"). Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten. Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig via tjänsten ("Köp"), kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information som är relevant för ditt köp, inklusive, utan begränsning, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatumet för ditt kreditkort, din faktureringsadress och din leveransinformation. Du intygar och garanterar att: (i) du har den lagliga rätten att använda alla kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp; och att (ii) informationen du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig. Genom att lämna in sådan information ger du oss rätten att tillhandahålla informationen till tredje part i syfte att underlätta slutförandet av köp.

Tillgänglighet, fel och felaktigheter

Vi uppdaterar ständigt vårt utbud av produkter och tjänster på Tjänsten. Produkterna eller tjänsterna som är tillgängliga på vår tjänst kan vara felaktigt prissatta, felaktigt beskrivna eller otillgängliga, och vi kan uppleva förseningar i uppdatering av information om tjänsten och i vår annonsering på andra webbplatser. Vi kan inte och garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av någon information, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och att korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli exklusiv egendom av BG Original Guitars Ltd. och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärken och andra lagar i både Israel och andra länder. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från BG Original Guitars Ltd. Länkar till andra webbplatser Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av BG Original Guitars Ltd. BG Original Guitars Ltd. har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att BG Original Guitars Ltd. inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster. Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med Israels lagar, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser. Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

FRISKRIVNING/ANSVARSBEGRÄNSNING
ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ DIN EGEN RISK. DENNA WEBBPLATS PRESENTERAS PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" BAS UTAN NÅGRA REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG OAVSETT OCH UNDERFÖRSTÅDET UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA ANSTÄLLNINGAR, ELLER UNDERFÖRSTÅDDA ÅTGÄRDER, REPRESENTATIONER, REPRESENTATIONER. , LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, PRESTANDA ELLER HÅLLBARHET OCH ICKE INTRÄNGNING ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN HANDLING, ANVÄNDNING ELLER HANDEL. BG ORIGINAL GUITARS LTD. OCH DESS AFFILIATES SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINST ELLER INKOMSTER, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR, FÖRLUST ELLER SKADA PÅ ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDNING AV EN ANVÄNDNING NÅGON BG ORIGINAL GUITARS LTD. PRODUKT, SKADOR SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER LIT PÅ DEN GÄRNA INFORMATIONEN, ÄVEN OM BG ORIGINAL GUITARS LTD. OCH DESS AFFILIATES HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. UTAN I NÅGON BEGRÄNSNING DET FÖREGÅENDE SKA BG ORIGINAL GUITARS LTD UNDER NÅGON OMSTÄNDIGHET BG ORIGINAL GUITARS LTD:S TOTALA ANSVAR MOT ANVÄNDARE FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTNINGAR OCH ÅTGÄRDERSORSAKER, OAVSETT I KONTRAKT, TORT (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING), BETALAD AV ANVÄNDARE FÖR PRODUKTERNA.
Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss.

Stay up to date

Become A B&G Insider
Get Exclusive Acces To New Products, Deals & Surprise Treats.