B&G Prototype™ Amp – B&G Guitars

B&G Prototype™ Amp

$3,950.00

Available: In stock

B&G Prototype™ Amp är vår version av de klassiska rörförstärkarna från 1950- och 60-talen. Inspirerade av ljud- och designkoncepten från den tiden var våra hjärtan och sinnen inställda på att kombinera de bästa egenskaperna hos dessa klassiker med våra egna innovationer.

Vårt huvudsakliga mål var att ge en stor mängd rent takhöjd utan att kompromissa med fuzz eller röröverväxelns morrande.

För att ge det varma vintage-ljudet, gick vi på en strävan efter att hitta begränsade mängder nya, gamla ljudkondensatorer och hitta den perfekta matchningen mellan alla komponenter.

Varje B&G Prototype™-förstärkare är sammansatt och handkopplad i Israel av personalen på B&G Private Build.

Ladda ner bruksanvisningen

Stay up to date

Become A B&G Insider
Get Exclusive Acces To New Products, Deals & Surprise Treats.

B&G Prototype™ Amp

Find dealer here
B&G Prototype™ Amp